W Wadowicach o Brzostowskiej

WCK Wadowice - Janina Brzostowska
Na stronie Wadowickiego Centrum Kultury im. M. Wadowity, w dziale  „Dziedzictwo Wadowice – znane postacie związane z Wadowicami” pojawił się w końcu października 2017 r. obszerny biogram Janiny Brzostowskiej .

O wadowickich latach poetki napisano:

„Janina od najmłodszych lat funkcjonowała więc w domu, w którym wielkie było umiłowanie dla kultury, sztuki i literatury. Ojciec, profesor języków klasycznych i propedeutyki filozofii, mający za sobą pracę w elitarnym krakowskim gimnazjum św. Anny, był znawcą literatury zarówno polskiej, jak i klasycznej. Z kolei jego zamiłowanie do poezji objawiło się w wydanym pod pseudonimem „Julian Mrok” tomiku wierszy „Z woli przeznaczeń” (Kraków 1925), poświęconym zmarłej w 1913 roku żonie. W domu rozbrzmiewały też dźwięki fortepianu, na którym grała Julia. Nic więc dziwnego, że Janina już jako młoda uczennica wadowickiego gimnazjum („prywatystka”) miał predyspozycje do tworzenia sztuki. Jej artystyczny debiut miał miejsce na łamach założonego przez uczniów gimnazjum w roku szkolnym 1915/1916 pisma „Nasz Łan”. Panna Dorozińska opublikowała tam wiersze „Pytanie” (1915) i „Zimowy wicher” (1916). Angażowała się także w amatorski ruch teatralny w szkole, występując w kilku sztukach scenicznych. Gimnazjum ukończyła z wyróżnieniem w 1916 roku w klasie profesora Jana Heczki.

Z młodością Janiny Dorozińskiej wiąże się także znajomość ze Stanisławem Tyszkowskim (1892-1973), muzykiem, który przez pewien czas mieszkał w Wadowicach. Z racji swej profesji bywał u pianistki Julii Dorozińskiej i zapewne w trakcie jednej z wizyt poznał jej córkę. Stanisława i Janinę połączyło wówczas młodzieńcze uczucie, które jednak nigdy nie doczekało się spełnienia. Związek między nimi byłby bowiem w ówczesnych realiach mezaliansem. Do ewentualnego małżeństwa między młodymi zakochanymi nie dopuścił ojciec Janiny, który zdradził tą tajemnicę córce dopiero na łożu śmierci w 1942 roku. Młodzieńcza miłość przetrwała jednak próbę czasu, o czym świadczą listy pisane przez Brzostowską do Tyszkowskiego w latach 40. i 50. XX wieku (w 2015 roku staraniem Wadowickiego Centrum Kultury ukazała się ich edycja:Tajemnice życia Janiny Brzostowskiej. Listy Janiny Brzostowskiej i Stanisława Tyszkowskiego, oprac. T. Kłak, Wadowice 2015).”*

WCK Wadowice - Janina Brzostowska - biogram

*https://wck.wadowice.pl/wck-muzeum/dziedzictwo-wadowic/znani-wadowiczanie/janina-brzostowska-dorozinska

Reklamy

Tajemnice życia Janiny Brzostowskiej. Listy Janiny Brzostowskiej i Stanisława Tyszkowskiego

Staraniem Wadowickiego Centrum Kultury ukazała się publikacja „Tajemnice życia Janiny Brzostowskiej. Listy Janiny Brzostowskiej i Stanisława Tyszkowskiego”*. Książka opowiada o niespełnionej miłości powieściopisarki i poetki rodem z Wadowic. Wstęp i komentarz przygotował prof. dr hab. Tadeusz Kłak.
Materiały, jakie autor publikacji otrzymał od Stanisława Tyszkowskiego i Bożeny Kursowej, okazały się rewelacyjne, ujawniły one bowiem drugie, utajone życie Brzostowskiej oraz nieznaną, a niezwykle ciekawą i ważną stronę jej biografii, która wpływała także na jej poetycką twórczość, zwłaszcza na kształt liryki miłosnej. Wiersze o tym charakterze były nie tylko wytworem poetyckiej wyobraźni, lecz wynikały również z własnego doświadczenia i osobistych, radosnych, ale także i dramatycznych przeżyć.
Książka liczy 83 strony, zawiera faksymilia listów poetki, reprodukcje maszynopisów jej wierszy i fotografie.
(Źródło informacji: http://www.wck.wadowice.pl)


*Janina Brzostowska: Tajemnice życia Janiny Brzostowskiej : listy Janiny Brzostowskiej i Stanisława Tyszkowskiego / oprac., przygot. do dr. i wstępem opatrzył Tadeusz Kłak
Wadowice : Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity, 2015. – 83 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Biblioteka Zbiorów Historycznych im. Marcina Wadowity, 1505-5949 ; t. 53)
978-83-933464-3-1
Nr bibliografii narodowej PB 2016/3894