Z wycinków

Z wycinków
Fragment poematu „Mickiewicz” – tak jak ukazał się w 1955 r. w numerze 10-12 (104-106) „Kameny”. Stanowił uzupełnienie tekstu Juliusza Kleinera „Mickiewicz i Słowacki”.

mickiewicz

Reklamy