Janina Brzostowska we wspomnieniach Edwarda Kozikowskiego

misky1Gdy latem 1923 r. zjechałem do Gorzenia, otrzymałem od Zegadłowicza do przejrzenia kajet z wierszami Brzostowskiej i po przewertowaniu go oświadczyłem, że mamy do czynienia z zapowiedzią niewątpliwego talentu, a że jest przy tym autentyczna beskidzianką, należy ją wpisać co prędzej do bractwa czartakowego. Tegoż samego zdania był Zegadłowicz. Gdyśmy w parę dniu później opowiedzieli Brzostowskiej o rezultacie naszej narady i wysunęliśmy propozycję doszlusowania do naszych szeregów, poetka przyjęła tę wiadomość nie bez zadowolenia i przystała do naszej grupy.

Edward Kozikowski (1891-1980) – poeta, prozaik, publicysta, współzałożyciel Czartaka, opublikował w 1966 r. tom wspomnień „Portret Zegadłowicza bez ramy”.
Z tej książki fragmenty o: debiucie Brzostowskiej, almanachu Czartaka z 1925 i drzeworycie przedstawiającym Poetkę >>>>

Reklamy