Dwudziestolecie międzywojenne

gazdasmW nowej książce Grzegorza Gazdy* poświęconej literaturze okresu międzywojnia Janina Brzostowska pojawia się dwukrotnie: w haśle osobowym (niestety błędnie podano datę urodzenia) i w haśle poświęconym Czartakowi. Wydany w serii „Biblioteka Między Tekstami” słownik zawiera ponad 350 zwięzłych haseł, dotyczących biografii i twórczości pisarzy, krytyków i literaturoznawców tego okresu, głównych dzieł, prądów i grup literackich oraz najważniejszych czasopism literackich i kulturalnych lat 1918-1939

dwudziestolecie
*Grzegorz Gazda: Dwudziestolecie międzywojenne : słownik literatury polskiej. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe : Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2008. – 259, [12] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Między Tekstami). – ISBN 978-83-7420-110-0
S. 31 – Janina Brzostowska, s. 41- Czartak 

Reklamy

Janina Brzostowska we wspomnieniach Edwarda Kozikowskiego

misky1Gdy latem 1923 r. zjechałem do Gorzenia, otrzymałem od Zegadłowicza do przejrzenia kajet z wierszami Brzostowskiej i po przewertowaniu go oświadczyłem, że mamy do czynienia z zapowiedzią niewątpliwego talentu, a że jest przy tym autentyczna beskidzianką, należy ją wpisać co prędzej do bractwa czartakowego. Tegoż samego zdania był Zegadłowicz. Gdyśmy w parę dniu później opowiedzieli Brzostowskiej o rezultacie naszej narady i wysunęliśmy propozycję doszlusowania do naszych szeregów, poetka przyjęła tę wiadomość nie bez zadowolenia i przystała do naszej grupy.

Edward Kozikowski (1891-1980) – poeta, prozaik, publicysta, współzałożyciel Czartaka, opublikował w 1966 r. tom wspomnień „Portret Zegadłowicza bez ramy”.
Z tej książki fragmenty o: debiucie Brzostowskiej, almanachu Czartaka z 1925 i drzeworycie przedstawiającym Poetkę >>>>