„Dwuskrzydłe światło” w OGP

W OGP, czyli w Oleskiej Gazecie Powiatowej, w listopadzie 2002 roku ukazała krótka informacja o tomie „Dwuskrzydłe światło. Autorem notatki jest Antoni Bojanowski, tekst dostępny jest w Internecie na stronie internetowej OGP.

 

Reklamy