Tajemnice życia Janiny Brzostowskiej. Listy Janiny Brzostowskiej i Stanisława Tyszkowskiego

Staraniem Wadowickiego Centrum Kultury ukazała się publikacja „Tajemnice życia Janiny Brzostowskiej. Listy Janiny Brzostowskiej i Stanisława Tyszkowskiego”*. Książka opowiada o niespełnionej miłości powieściopisarki i poetki rodem z Wadowic. Wstęp i komentarz przygotował prof. dr hab. Tadeusz Kłak.
Materiały, jakie autor publikacji otrzymał od Stanisława Tyszkowskiego i Bożeny Kursowej, okazały się rewelacyjne, ujawniły one bowiem drugie, utajone życie Brzostowskiej oraz nieznaną, a niezwykle ciekawą i ważną stronę jej biografii, która wpływała także na jej poetycką twórczość, zwłaszcza na kształt liryki miłosnej. Wiersze o tym charakterze były nie tylko wytworem poetyckiej wyobraźni, lecz wynikały również z własnego doświadczenia i osobistych, radosnych, ale także i dramatycznych przeżyć.
Książka liczy 83 strony, zawiera faksymilia listów poetki, reprodukcje maszynopisów jej wierszy i fotografie.
(Źródło informacji: http://www.wck.wadowice.pl)


*Janina Brzostowska: Tajemnice życia Janiny Brzostowskiej : listy Janiny Brzostowskiej i Stanisława Tyszkowskiego / oprac., przygot. do dr. i wstępem opatrzył Tadeusz Kłak
Wadowice : Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity, 2015. – 83 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Biblioteka Zbiorów Historycznych im. Marcina Wadowity, 1505-5949 ; t. 53)
978-83-933464-3-1
Nr bibliografii narodowej PB 2016/3894

Reklamy